THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN

 Chúng con đã và đang xây dựng channel Youtube để chia sẻ những bài giảng của Thầy THÍCH PHƯỚC TIẾN đến với nhiều Phật tử và những người Hữu duyên hơn nữa. 


Kênh 1: Phật Pháp Ứng Dụng
  • Kênh với hơn 457,000 Phật tử theo dõi 
  • Đã có gần 150,000,000 lượt nghe 

 

Kênh 2: Thích Phước Tiến Official

  • Kênh với gần 15,000 Phật tử theo dõi
  • Đã có hơn 1,000,000 lượt nghe   
Kênh 3: THÍCH PHƯỚC TIẾN Vấn Đáp

  • Kênh với gần 8,500 Phật tử theo dõi
  • Đã có gần 600,000 lượt nghe  
Kênh 4: THÍCH PHƯỚC TIẾN Vấn Đáp

  • Kênh với gần 1,300 Phật tử theo dõi
  • Đã có gần 16,000 lượt nghe  

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét