THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

Chúng con đã và đang xây dựng channel Youtube để chia sẻ những bài giảng của Thiền Sư THÍCH NHẤT HẠNH đến với nhiều Phật tử và những người Hữu duyên hơn nữa. 


Kênh 1: Thầy THÍCH NHẤT HẠNH Giảng
  • Kênh với gần 20,000 Phật tử theo dõi Thiền nghe giảng
  • Đã có gần 2,000,000 lượt nghe 

 

Kênh 2: Thiền Sư THÍCH NHẤT HẠNH [PPUD]

  • Kênh với gần 4,000 Phật tử theo dõi Thiền nghe giảng
  • Đã có gần 160,000 lượt nghe   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét