THẦY THÍCH TRÍ QUẢNG

 Chúng con đã và đang xây dựng channel Youtube để chia sẻ những bài giảng của Thầy THÍCH TRÍ QUẢNG đến với nhiều Phật tử và những người Hữu duyên hơn nữa. Kênh 1: Thầy Thích Trí Quảng Mp3 [PPUD]
  • Kênh với gần 1,240 Phật tử theo dõi 
  • Đã có gần 12,500 lượt nghe 

 

Kênh 2: THÍCH TRÍ QUẢNG [PPUD]

  • Kênh với gần 2,000 Phật tử theo dõi 
  • Đã có gần 51,000 lượt nghe   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét