THIỀN SƯ VIÊN MINH

 Chúng con đã và đang xây dựng channel Youtube để chia sẻ những bài giảng của Thiền Sư VIÊN MINH đến với nhiều Phật tử và những người Hữu duyên hơn nữa. 


Kênh 1: Phật Pháp Vấn Đáp
  • Kênh với gần 17,600 Phật tử theo dõi Thiền nghe giảng
  • Đã có gần 4,000,000 lượt nghe 

 

Kênh 2: Pháp Thoại Vấn Đáp

  • Kênh với gần 11,300 Phật tử theo dõi Thiền nghe giảng
  • Đã có gần 245,000 lượt nghe   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét